नग्नता

नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यात घडलेले खरे किस्से सांगणार आहे.
तर मी सुरुवात करतो. माझं नाव सूरजआहे. मी नाशिकमधील सटाण्यात राहतो. स्टोरी नग्नता तेव्हाची आहे जेव्हा मी 6 वी ची परीक्षा दिली होती, म्हणजेच मी फक्त १२ वर्षाचा होतो.माझा एक प्रॉब्लेम होता,की मला नागडे राहायला खूप आवडायचं,पण मला मनाप्रमाणे नागडं राहता येत नव्हतं. तेव्हा आम्ही आमच्या नव्या घरात शिफ्ट झालो होतो.मला आता इकडे पण नागडं राहायचं होतं,मला लोकांसमोर नागडं राहायला खूप आवडायचं. मी लहान आणि एकुलता एकअसल्याने माझ्या घरी माझी आई- बाबा माझे खूप लाड करायाचे. आता मला उन्हाळी सुट्या लागल्या होत्या,त्यामुळे मी उशिरा उठायचो.माझी आई सकाळी लवकर उठून माझ्या वडिलांना डबा बनवून द्यायची.तेव्हा मी रात्री फक्त underwear वर झोपायचो, आई रोज सकाळी मी झोपलेलो असताना माझी underwear कपडे धुण्यासाठी काढायची आणि मला नागडं करायची. मी मग तसाच 8:30 वाजेपर्यंत नागडा झोपलेलो असायचो.मग मी नंतर तसाच नागडा उठून आंघोळ करायचो आणि मग कपडे घालून मित्रांबरोबर खेळायचो.

एके दिवशी मग माझ्या मोठ्या मामी आणि मामा व त्यांचे दोघं मुलं सौरभ आणि स्वप्निल आमच्या घरी आले.तेव्हा ते पण सटाण्यात दुसऱ्या टोकाला राहायचे.मला मग खूप आनंद झाला.मग त्यांनी दुपारी j1 केलं आणि मग घरी जायला लागले तेव्हा आईने त्यांना आज मुक्काम करायला सांगितला,पण मग मामा बोलला की त्याला मुंबई ला काही दिवस duty लावली आहे व त्याला उद्या सकाळी रेल्वेने जायचे आहे.तेव्हा पप्पा म्हणाले की मी सकाळी रेल्वेने जात आहे आपण सोबत जाऊ .मग आम्ही रात्री झोपून गेलो.सकाळी आई आणि मामी 5 वा. उठून दोघांना डबा बनवून दिला.मग आई ने सकाळी 8 ला नेहमीप्रमाणे मला मामीच्या समोर झोपलेलो असताना नागडं केलं,तेव्हा मामी हसून आईला म्हणाल्या,तू त्याला उठवले का नाही.तेव्हा आई मामीला म्हणाली की रोज माझा सोनू(आई मला लाडाने म्हणायची)सकाळी tution साठी उठतो,आता त्याला सुट्या आहेत तर झोपू दे आरामात.मामीला पण ती गोष्ट पटली.मग मी थोड्या वेळाने तसाच नागडा उठलो आणि डोळे चोळत बाथरूम मध्ये आंघोळीला आणि दात घासायला गेलो.मला याची आठवण नव्हती की मामी घरी आहे.मे जेव्हा आंघोळ करून कपडे घालून बाहेर आलो तेव्हा मी मामिना बागितल आणि मला आठवलं की नक्कीच मामींनी मला नागडा बघितलं असणार.मला मग खूप आनंद झाला.दुपारी मग आम्ही j1 kela तेव्हा मग मामी त्यांच्या घरी जायला लागल्या तेव्हा मामी आई ला म्हणाली,की सूरज ला पण माझ्याकडे पाठव,राहू दे त्याला माझ्याकडे काही दिवस. मी नाटक करत मला नाही यायचं म्हणालो. आई तेव्हा मला म्हणाली की,जा बाळ काही दिवस जा. मग मी 2-4 कपडे पिशवीत घेतले आणि मामिंसोबत रिक्षाने त्यांच्या घरी आलो. मामिंचे घर भाड्याचं होतं,त्यात 3 रूम होत्या आणि मागे टॉयलेट आणि बाहेर बाथरूम होतं,मागील बाजूला थोडीफार घर होते.आणि मामीच्या घराच्या मागील compaund ची भिंत 8 फूट उंच होती म्हणजे बाहेरून कोणालाही काही दिसणार नाही तसेच त्या भिंतीला एक लाकडी दरवाजा होता मागे जाण्यासाठी.त्या दिवशी आम्ही j1 केलं.आणि झोपायच्या वेळेला मामींनी मला बोलल्या की,बाळा तू कॉट वर झोप ,आम्ही खाली झोपतो.मग मी underwear वर झोपलो.सकाळी मला 8 लाच जाग आली आणि मी थोडा झोपेच्या धुंदीत च उठून मागच्या बाजूला असलेल्या भागात गेलो तर मामी मागे रात्रीचे भांडे घासत होत्या,मला बघून त्या बोलल्या,की अरे तू एव्हढ्या लवकर का उठला झोपायच होतं ना.आता सुट्या आहेत.मी मामी ला म्हणालो,”मला जाग आली म्हणून उठलो”. मामी मला म्हणाल्या , चल आता ब्रश करून घे मी चहा ठेवते,तेव्हा मी मामीला म्हणालो,”मला चहा नाही आवडत,मला दूध प्यायला आवडतं 😋.”मामी मला म्हणाल्या,”इकडे दूध नाही मिळत जास्त,तू आता चाहाबरोबर पाव खाऊन घे.” मला मग मामींनी टूथपेस्ट दिली व मी मागे बाहेर दात घासायला लागलो,जेव्हा मी खाली थुकायला वाकलो,तेव्हा मी खूप शॉक झालो कारण मी चक्क मामीच्या घराच्या मागे नागडा उभा होतो आणि तसाच नागडा दात घासत होतो आणि मला तेव्हा कित्येक लोक नागडा बघत होते. मी पटकन मागे compaund मध्ये घुसलो आणि माझ्या लवडयावर हात झाकून मामीला आवाज दिला. मामी मला म्हणाल्या काय झालं?
मी म्हणालो,”माझी underwear kuthe आहे आणि मी
नागा कसा काय?” मामी मला हसून म्हणाल्या,”अरे मीच काढली आणि तुला नागडं केलं.चल झालं ना दात घासून ये पटकन आत, मी चहा पाव देते तुला. मी मामीला म्हणालो,'”नाही , आधी मला माझी पॅन्ट द्या.” मामी मला म्हणाल्या,”अरे काय लाजतो आहे मुलीसारखं.”आणि मग मामींनी माझा हात लवडयावरून हटवला आणि माझा हात धरून मला किचन मध्ये खाली तसच नागडं बसवलं.मला हे खूप विचित्र आणि excited पण वाटत होतं. मी लगेच उठलो आणि बेडरूम मध्ये माझी underwear शोधायला जायला लागलो तेव्हा मामींनी मला अडवत विचारलं,”कुठे चालला बाळा”. मी म्हणालो,”माझी पॅन्ट शोधायला”.तेव्हा मामी बोलल्या,” अरे मी तर तुझी underwear धुवायला टाकली.रहा की असाच नागडा कोण पाहतंय तुला”.आणि मग मामींनी मला खाली बसायला लावलं व चहा पाव दिला आणि मी पहिल्यांदा एका लहान मुलासारखा नंगा बसून चहा पाव खाऊ लागलो. मामी मागे कपडे धुण्यासाठी गेल्या.मी आता निर्धास्त झालो कारण मला आता नागडं राहायला excited वाटत होतं.मी तसाच नंगा हॉल मध्ये गेलो तर तिथे स्वप्निल व सौरभ पण नागडे झोपलेले होते.मला आता खूप छान वाटत होतं.मामी मग भांडे घासून घरात आल्यावर मला म्हणाल्या,”सूरज बाळा,चल आंघोळ करूंन घे”. मी मग नागडा च मामीच्या मागे गेलो आणि बाथरूम मध्ये जाऊ लागलो तर मामी मला म्हणाल्या,”अरे तिकडे कुठे चालला,इकडे बाहेर आंघोळ कर” मी एकदम शॉक होऊन मामीला विचारलं,”बाहेर का?”. तेंव्हा मामी म्हणाल्या,”अरे काय हरकत आहे बाहेर आंघोळ करायला.माझ्याशिवाय कोण आहे इकडे तुला नागडा बघणार.”आणि तेव्हा मी म्हणालो,” मामी ,मला लाज वाटते “.मामी मग मला म्हणाल्या,”आनंद बाळा,अरे एव्हढा का लाजतो,लहानपणी तर नागडा च राहायचा.”मी तेव्हा म्हणालो,”तेव्हा मी लहान होतो,आता मी मोठा झालो.” मामी मग लाडाने माझे गाल ओढत म्हणाली,”तू कितीही मोठा झाला ना तरी माझ्यासाठी दूध पिणारा लहान बाळ आहेस.’ मग मामींनी मला मागे खाली बसवलं आणि मला बादलीत गरम पाणी आणून दिलं. मी मग तशीच खुल्या आवारात नागडी आंघोळ करायला लागलो आणि मामी भांडे घासत मला म्हणाल्या,” नीट आंघोळ कर, का मी घालू तुला आंघोळ.”मी मामिना नाही म्हणालो आणि मस्त पणे नागडी आंघोळ करू लागलो. मी खूप आनंदित होतो कारण मी पहिल्यांदा अशी बाहेर मागील अंगणात नागडा आंघोळ करत होतो.थोड्या वेळाने आंघोळ झाल्यावर मी टॉवेल गुंडाळून घरात गेलो आणि मग कपडे घातले. खरं तर मला कपडे घालवेसे वाटत न्हवते,मला आता मामिकडे दिवसभर नागडा राहावेसे वाटत होते.मी मग टीव्ही बघत बसलो.
थोड्या वेळाने कोणीतरी दरवाजा ठोठावला,”मे मग दरवाजा उघडला तर समोर ममिंचा भाऊ आलेला होता.मग मामींनी त्याला बघितलं तर त्यांना खूप आनंद झाला.आणीं मग त्यांच्या गप्पा सुरू झाल्या. त्या दिवशी मामिंचा भाऊ j1 करून संध्याकाळी त्याच्या घरी म्हणजे मामिंच्या माहेरी तोरांगण (त्रिंबक तालुका) ला जायला लागला तेव्हा मामी त्याला म्हणाल्या,”अरे थांब ना काही दिवस.” पण तो म्हणाला,”मला जाऊ दे ताई,2 दिवसांची कंपनी ने सुट्टी दिली आहे त्यामुळे मला तिकडे राहू दे 2 दिवस,आणि तू पण चाल ना माझ्यासोबत.”मामी म्हणाल्या,”नको मी येईन नंतर,तू जा मग आज”.तेव्हा मामींचा मोठा मुलगा सौरभ पण त्याच्या मामासोबत मला पण जायचा आहे ममासोबत म्हणून हट्ट करू लागला,.मामी त्याला म्हणाल्या,”अरे तिकडे कसा राहशील “मामीनचा भाऊ मग म्हणाला,”अगं,तिकडे त्याचे आजी आजोबा आणि माझी बायको आहे ना त्याची काळजी घ्यायला,तू येऊ दे त्याला माझ्यासोबत.”मग मामींनी सौरभ ल कपडे भरून दिले बॅगेत आणि मग तो त्याच्या मामाबरोबर गेला.आता घरी फक्त मी ,मामी आणि स्वप्निल होतो.त्या रात्री मग आम्ही j1 केलं आणि मग थोडा वेळ बाहेर फिरायला गेलो.फिरून आल्यावर आम्ही फ्रेश झालो आणि मग मी आणि स्वप्निल ने आपापले कपडे काढले आणि मग आम्ही दोघं आता फक्त underwear वर होतो.थोड्या वेळाने मामी पण गाऊन घालून झोपायला आल्या, व आम्हाला म्हणाल्या,” चला बाळांनो, झोपा लवकर.”मग आम्ही झोपून गेलो.सकाळी मी मुद्दाम लवकर 7:00 ला उठलो,आणि झोपायची acting करू लागलो.मला आता कधी मामी येते आणि मला नागडं करते असं झालं होतं.थोड्या वेळाने म्हणज 7:10 ला मामी आंगण झाडून घरात आल्या आणि मग त्यांनी आंघोळ केली. मग 7:30 ला मामी आमच्याजवळ आल्या. मी आता खूप excite झालो होतो,मामींनी पाहिले स्वप्निल ची underwear काढली आणि मग माझ्या जवळ आल्या व मग त्यांनी दोन्ही हातांनी हळूच माझी underwear खाली सरकवून मला नागडं केलं.मग मामी मागे कपडे धुण्यासाठी निघून गेल्या. मी मामी गेल्या हे बघून हळूच डोळे उघडले. माझ्या नागड्या शरीराकडे बघून मी खूप खुश झालो. मग मी 8वा. उठलो आणि मुद्दाम डोळे चोळत मागे किचन मध्ये तसाच नागडा गेलो ,तेव्हा मामी
माझ्याजवळ आल्या आणि मला प्रेमाने गोंजारत म्हणाल्या ,”उठला का माझा बाळ, चल ब्रश कारून घे,आपण दोघांना चहा करते मी”. मी मग नेहमीप्रमाणे मागे जाऊन ब्रश केला आणि तसाच नागडा येऊन किचन मध्ये खाली बसलो,. मग मी आणि मामींनी चहा पाव खाल्ला.मामी मला म्हणाल्या,”अरे लवकर आंघोळ करून घे,कारण मग मला घराची साफ सफाई करायची आहे आज.”
मी – “अहो मामी, मी करतो ना तुम्हाला साफ सफाई कार्याला मदत”.

मामी – बरच होईल मग ,नेहमी मी एकटीच सगळं करते,बाकी सगळे (मामा,मामी व मामिंच दोघं मुले)मला कधीच मदत नाही करत.

मी – मी आंघोळ करतो मग करू आपण साफ सफाई.

मामी – “अरे राजा, आघोळ नको करू आता,साफ सफाई करून परत खराब होऊन जाशील,तू नंतर आंघोळ कर”

मग मी तसाच नागडा हातात झाडू घेऊन वर पडतीवर चढलो आणि सगळे जाळे काढले,तेव्हा खूप धूळ निघाली. मी मस्तपणे नंगा साफ सफाई केली. तो पर्यंत स्वप्निल उठून नागडा घरात टीव्ही बघत होता, मामी त्याला म्हणत होत्या आम्हाला मदत कर नाहीतर आंघोळ तरी कर,पण तो म्हणाला,”अगं,आई आता सुट्ट्या आहेत, मी नंतर करेल आंघोळ.”
थोड्या वेळाने माझी सगळी साफ सफाई झाली ,तोपर्यंत मामींनी स्वयंपाक करून घेतला होता.मामी मी साफ सफाई चांगली केल्यामुळे माझ्यावर खूप खुश झाल्या होत्या. मी तेव्हा घड्याळात बघितले तर 12:30 वाजले होते.
मी मामीला म्हणालो,”मामी खूप वेळ झाला,मला खूप भूक लागली आहे.”
मामी – बाळा पाहिले तू मस्त आंघोळ कर मग आपण सोबत j1 करू लगेच कारण मला पण भूक लागली आहे.

मग मी आणि स्वप्निल मागे आंघोळीला गेलो,स्वप्निल त्याची स्वतःची आंघोळ करू लागला आणि मी पण आघोळ सुरू करणार तेवढ्यात मामी आल्या आणि मला म्हणाल्या,”थांब बाळा,तू खूप खराब झाला आहे, मी तुला आंघोळ घालते.”
मी – नाही मामी,राहू द्या मी करतो आघोल माझी माझी.

Mami- अरे ऐक माझं,तुला चागलं स्वच्छ करते बघ मी.

Me- नको मामी ,मला लाज वाटते.

Mami- अरे किती लाजातो तू, आधी ( लहानपणी) मीच नागा करून आंघोळ घालायचा तुला. चल पटकन बरं.

मग मामी माझ्याजवळ आल्या,”आणि मग त्यांनी मग्याने माझ्या अंगावर पाणी टाकलं व साबण उचलून मला चोळू लागल्या.त्यांनी माझ्या बगलेत ,छातीवर साबण लावला आणि मग माझ्या डोक्यावर शाम्पू टाकून मस्तपणे माझे केस धुतले.मग त्यांनी माझ्या लवड्याला आणि ढुंगणाला साबण लावून धुतले मग माझी आंघोळ झाली.मामींनी माझे शरीर टॉवेलने मस्तपणे पुसले आणि मग मी मामिसोबत घरात आलो.मामी मग मला आणि स्वप्निल ला म्हणाल्या चला आता पटकन j1 करून आराम करू. मी कपडे घालण्यासाठी जाऊ लागलो तर मामी मला बोलल्या,”सूरज,कपडे नंतर घाल आधी j1 करून घे.” मी आणि स्वप्निल मग नगडेच जेवायला बसलो. J1 केल्यावर आम्ही हात धुतले आणि हॉल मध्ये आलो आणि टीव्ही बघू लागलो. मी कपडे घालण्यासाठी काढले आणि ते बेडवर ठेऊन टीव्ही बघू लागलो.पण मी खूप थकल्यामुळे मला कधी झोप लागली ते कळलंच नाही.मला जाग आली तेव्हा मला कोणीतरी बोलत असल्याचं आवाज आला. मी हळूच डोळे उघडून बघितलं तर माझ्या शेजारी पायाजवळ कोणीतरी सुंदर शरीर असलेली स्त्री बसून मामिसोबत गप्पा मारत होती. मी मग झोपेचं नाटक करून त्यांच्या गप्पा ऐकू लागलो.

error: Content is protected !!