आत्याच्या नणंद ने दूध पाजले

आत्याच्या नणंद चे दूध आणि माझा नागडेपणा.
May 13, 2023

नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यात घडलेला खरा किस्सा सांगणार आहे.
तर मी सुरुवात करतो. माझं नाव सूरजआहे. मी नाशिकमधील सटाण्यात राहतो. स्टोरी
तेव्हाची आहे जेव्हा मी 8 विला म्हणजेच मी फक्त १४ वर्षाचा होतो.माझा एक प्रॉब्लेम
होता,की मला नागडे राहायला खूप आवडायचं,पण मला मनाप्रमाणे नागडं राहता येत नव्हतं.
तेव्हा आम्ही आमच्या नव्या घरात शिफ्ट झालो होतो.मला आता इकडे पण नागडं राहायचं
होतं,मला लोकांसमोर नागडं राहायला खूप आवडायचं. मी लहान आणि एकुलता एकअसल्याने
माझ्या घरी माझी आई- बाबा माझे खूप लाड करायाचे. आता मला उन्हाळी सुट्या लागल्या
होत्या,त्यामुळे मी उशिरा उठायचो.माझी आई सकाळी लवकर उठून माझ्या वडिलांना डबा
बनवून द्यायची.तेव्हा मी रात्री फक्त underwear वर झोपायचो, आई रोज सकाळी मी
झोपलेलो असताना माझी underwear कपडे धुण्यासाठी काढायची आणि मला नागडं करायची. मी
मग तसाच 8:30 वाजेपर्यंत नागडा झोपलेलो असायचो.मग मी नंतर तसाच नागडा उठून आंघोळ
करायचो आणि मग कपडे घालून मित्रांबरोबर खेळायचो. माझी एक इच्छा होती की मी लहान
मुलासारखा दिवसभर नंगा राहावं आणि मज्जा करावी.पण मला ती घरी पूर्ण करता येत
नव्हती.
काही दिवसांनी आमच्याकडे माझी आत्या आली.माझी आत्या खूप चांगली होती. आत्याने
मला प्रेमाने विचारपूस केली आणि मला म्हणाली,”बाळ ,किती दिवसांनी बघते आहे
तुला.आत्याकडे येत जा ना कधीतरी.”मी तेव्हा फक्त हसून दिलं.मग आम्ही रात्री j1
केलं आणि रात्री झोपून गेलो.सकाळी आईने नेहमीप्रमाणे बाबांना डबा बनवून दिला.मग आई
ने सकाळी 8 ला मला आत्या समोर झोपलेलो असताना नागडं केलं,तेव्हा आत्या हसून आईला
म्हणाली,”तू त्याला उठवले का नाही?”तेव्हा आई आत्याला म्हणाली की रोज माझा सोनू(आई
मला लाडाने म्हणायची)सकाळी tution साठी ५ ला उठतो,आता त्याला सुट्या आहेत तर झोपू
दे आरामात. मी रोजच त्याला सकाळी नागडा करते,आणि तों तसाच झोपून राहतो कारण त्याची
झोप खूप गाढ आहे.आत्याला पण ती गोष्ट पटली,आणि आत्या म्हणाली,”आणि तो तसाही अजून
लहानच आहे,काही होत नाही नागडा राहिल्यावर.”असे बोलून आत्या आणि आई मागे चालल्या
गेल्या. थोड्या वेळाने 9 ला मी तसाच नागडा उठलो आणि डोळे चोळत बाथरूम मध्ये
आंघोळीला आणि दात घासायला गेलो.मला याची आठवण नव्हती की आत्या घरी आहे. मी जेव्हा
आंघोळ करून कपडे घालून बाहेर आलो तेव्हा मी आत्याला बागितल आणि मला आठवलं की
नक्कीच आत्याने मला नागडा बघितलं असणार.मला मग खूप आनंद झाला.दुपारी मग आम्ही j1
kela तेव्हा मग आत्या त्यांच्या घरी जायला लागल्या तेव्हा आत्या आई ला म्हणाली,की
सूरज ला पण माझ्याकडे पाठव,राहू दे त्याला माझ्याकडे काही दिवस. मी नाटक करत मला
नाही यायचं म्हणालो. आई तेव्हा मला म्हणाली की,जा बाळ काही दिवस जा. मग मी 2-4
कपडे पिशवीत घेतले आणि आत्यासोबत बस ने त्यांच्या घरी आलो. आत्या चे घर एका
खेड्यात त्यांच्या शेतात कडेला होतं,त्यात 4 रूम होत्या. 3 रूम खाली व एक वर आणि
मागे टॉयलेट, बाथरूम होतं,पुढील बाजूला दुसरे घर होते पण ते खूप लांब लांब म्हणजेच
दूरवर होते. घराच्या मागील बाजूला थोडी मोकळी जागा होती आणि त्याच्या आजूबाजूला
आत्याने शोभेच्या झाडांचे एक प्रकारे कंपाऊंड केले होते आणि लगेच मग आत्याचे शेत
होते त्यामुळे कोणीच म्हणजे बाहेरून कोणालाही काही दिसणार नाही अशी ती जागा
होती.आत्याच्या घरात त्यांचे सासू- सासरे आणि त्यांची नणंद एव्हढेच लोक होते.
आत्या चे नवरे म्हणजेच माझे आतोबा मिलिटरी मध्ये जम्मू ला duty ला होते आणि
आत्याला एक 12 वर्षाची मुलगी होती ती नाशिक ला कॉन्व्हेन्ट स्कूल ला त्यांच्या एका
चुलत काकांकडे शिकायला होती.आता मी खरी स्टोरी चालु करतो. आत्याची नणंद चे नाव
आनंदी होतं पण त्यांना सगळे लाडाने आमू म्हणायचे.त्यांचे वय 34 होते आणि त्या
दिसायला अतिशय सुंदर आणि सुडौल होत्या.त्यांचे मिस्टर दुबईत मोठ्या कंपनीत कामाला
होते,ते 2 वर्षा तून एकदा घरी यायचे आणि 6 महिन्यांपूर्वीच आमूणी एका मुलीला जन्म
दिला होता पण ती मुलगी कमजोर असल्याने 3 महिन्यात मरण पावली,तेव्हा सगळ्यांनी आमू
ला धीर दिला.आता आमू एकदम चांगल्या होत्या. मी आत्याकडे घरी गेल्यावर आत्याने मला
सगळ्यांशी ओळख करून दिली तेव्हा आत्याच्या सासूने मला जवळ घेऊन मायेने माझ्या
डोक्यावर हात फिरवून माझ्या गालाचा मुका घेतला तर आत्याच्या नणंद ने म्हणजेच आणू
ने मला जवळ बोलावले आणि मला डायरेक्ट मिठी मारली व माझ्या गालाची एक मस्त पप्पी
घेतली आणि माझी विचारपूस केली.मग आम्ही फ्रेश झालो आणि j1 केलं. त्या रात्री मग
झोपायच्या वेळेला आत्या मला बोलल्या की,बाळा तू वरच्या रूम मध्ये जा आणि कॉट वर
झोप ,आम्ही खाली झोपतो.मग मी वर रूम मध्ये गेलो आणि एकट असल्याने रोजाच्यासारखे
underwear वर झोपलो. रात्री मला माझ्या अंगावर काही तरी जाणवले म्हणून मी डोळे
उघडले तर माझ्या जवळ चक्क आणू झोपल्या होत्या आणि त्यांचा हात माझ्या उघड्या
पोटावर होता. मग मी पण तसाच झोपून गेलो.सकाळी मला 7 ला जाग आली तर आणू अजून पण
माझ्या शेजारी झोपलेल्या होत्या आणि त्यांचा पदर खाली पडला होता व त्यांचे blouse
चे वरच दोन हूक उघडे असल्याने मला त्यांचे स्तनांचा वरचा भाग दिसत होता.त्यांचा
ब्लाऊज मध्ये निप्पल चा भाग ओला झाला होता. ते बघून खूप सेक्सी वाटलं.तेव्हड्यात
कोणाची तरी चाहूल मला लागली मे लगेच डोळे बंद करून चोरून कोण आले ते बघू लागलो तर
आत्या आल्या आणि त्यांनी आमू ला उठवले.आमु डोळे चोळत उठल्या तेव्हा आत्या हसून
म्हणाली,लागली का काल झोप तुला सूरज जवळ. आमू मग हसून म्हणली , हो.मग आत्याने ते
केलं जे मला वाटतं नव्हतं.त्या माझ्या जवळ आल्या आणि मग त्यांनी हळूच दोन्ही
हातांनी माझी underware खाली सरकवून मला नागडा केलं.तर आमू म्हणाल्या,”अगं हे काय
केलं”.तेव्हा आत्या म्हणाल्या,”अगं रोज त्याच्या घरी त्याची आई त्याला असाच नागडा
करते कारण तो खूप गाढ झोपतो आणि उशिरा उठतो.तो पर्यंत माझे कपडे धुतले जातील. आमू
ला पण हे पटलं .मग त्या दोघी खाली गेल्या. मी लगेच उठलो आणि या नवीन घरात नागडा
झाल्याने खूप खुश झालो.मग थोड्या वेळाने आमू बाजारात गेल्या तेव्हा मी नागडा च
खाली आलो.आत्या मला म्हणली,”उठला का बाळा, चल आंघोळ करून घे.”मी आंघोळ केली आणि
कपडे घालून बाहेर आलो तर आत्या त्यांची बॅग भरत होत्या. मी आत्याला विचारले तर ती
म्हणली की आम्ही मुंबई ला लग्नाला जातो आहे.तू रहा इथे आमू सोबत.”मग आत्या आणि
त्यांचे सासरे आधी च्या बस ने निघून गेले.थोड्या वेळाने आत्याची सासू आली आणि
आमुला म्हणाली ,”बेटा , मी पण निघते थोड्या वेळाने j1 karun कारण मला मुंबई ला
जायला car आहे इथून.तू एक काम कर आपला सूरज ला सोबत घे व हॉल मधून कापूस बेडरूम
मध्ये ठेव.मग आमू मला म्हणली,”चल बाळा”.मग मी आमू सोबत बेडरूम मध्ये गेलो.तेव्हा
aamu मला म्हणली,”सूरज बाळा,तू तुझे कपडे काढून घे,कारण तुझे चागले कपडे कापसाने
खराब होतील.”मग मी माझे सगळे कपडे काढले आणि फक्त underware वर राहिलो.तेव्हा
आत्याची सासू म्हणाल्या,”बाळा ,ती underware पण काढून घे,खराब होईल ती.”मी लाजून
म्हणालो,”नाही आजी मला लाज वाटते”.तेव्हा आमू आणि आजी हसू लागल्या.आणि आजी
म्हणाल्या,”काय लाजातो रे पोरीं सारखा. आमू काढ लवकर त्याची पँट.”मी काही बोलणार
तेव्हड्यात आमुने माझी underware खाली ओढून मला नागडा केलं.खरतर मला पण हेच पाहिजे
होटपण मे मुद्दाम भोळा असल्याचं नाटक करत होतो.मग आजी म्हणाल्या,”आमू मी कापूस
आणून टाकते,आणि सूरज बाळा त्यावर चालून चालून तो नीट दाबू लागेल,तू तोपर्यंत j1
बनव.” आता आजी कापूस आणून टाकत होत्या आणि मी त्या कापसाच्या ढिगाऱ्या वर नंगा
चालत होतो.थोड्या वेळाने सगळा कापूस भरून झाला. माझ्या नगड्या शरीरावर पूर्ण कापूस
चिकटला होता व मला त्या ढिगाऱ्या वरून खाली उतरता येत नव्हतं तेव्हा आमू फ्रेश
होऊन आल्या आणि त्यांनी मला त्यांच्या कडेवर एका लहान बाळा सारखं उचलून खाली
उतरवले.आता आजी म्हणाल्या,”आमू बेटा,सूरज बघ किती भरलेला आहे तू त्याला नीट साबण
लाऊन आघोळं घाल, मी निघते आता”.तेव्हा आमू मला घेऊन घराच्या पाठीमागे घेऊन गेल्या
व मोकळ्या जागेत जिथे कोबा केला होता कपडे धुण्यासाठी तिथे थांबल्या. आणि मला
म्हणाल्या,”तू बस बाळा इथे, मी आले पाणी घेऊन”.मग आजी गेल्या व आमुनी पुढचा दरवाजा
बंद केला. मी आता मस्तपणे मोकळ्या अंगणात नागडा बसलेला होतो.मला तर आता खूप
excited वाटत होतं आणि मी पहिल्यांदाच घराबाहेर खुल्या जागेत नागडा झालो होतो आणि
नागडी आंघोळ करणार होतो. थोड्या वेळानं आमू पाणी घेऊन आल्या आणि त्यांनी माझ्या
उघड्या अंगावर पाणी टाकले आणि माझ्या छातीला व पाठीला साबण लावून चोळू लागली.मला
एका परस्त्री कडून आघोळ करताना खूप सेक्सी वाटत होतं.मग त्यांनी मला त्यांचेकडे
तोंड करायला लावलं,तेव्हा त्या माझ्या जांघेजवल साबण लावू लागल्या,आता मला त्या
खाली वाकल्या असल्याने त्यांचे सुंदर स्तन दिसत होते आणि ते बघून माझी सू ची जागा
थोडी कड्क झाली.आता आमू माझ्या लिंगाला साबण लावत होत्या आणि हसू लागल्या. मी
त्यांना का हसतात म्हणून विचारले तर त्या काही नाही म्हणाला.मग त्यांनी मीट पाणी
टाकून माझी आंघोळ केली. मी मग उठून टॉवेल ने अंग पुसले आणि कपडे घालण्यासाठी घरात
गेलो तेव्हा आमू नी मला किचन मध्ये च थांबवलं आणि म्हणाल्या,”कुठे चालला तिकडे चल
जेऊन घेऊ,मला खूप भूक लागली आहे.मे आमू ना म्हणालो,”मला आधी कपडे तर घालूद्या मग
जेवण करू”.तेव्हा आमुणी जे केलं ते बघून माझ्या आनंदाला पारावार उरला नाही, आमू नी
माझा हात पकडून मला तसाच नागडा खाली बसवलं आणि मला म्हणाल्या,”आता रहा की असाच
नागडा,कोण येतंय इकडे तुला बघायला”.मला तर हेच पाहिजे होतं. मी आणि आमू नी मग j1
केलं. आमू मग मला घेऊन हॉल मध्ये आल्या आणि मग त्यांनी टीव्ही लावला. मी आता नागडा
च कॉट वर आमुशेजारी झोपून टीव्ही बघत होतो. तेव्हा आमुनि मला त्यांच्या जवळ घेतलं
आणि त्या मला डोक्यावरून हात फिरून गोंजरू लागल्या आणि म्हणाल्या,”अरे बाळा,तू आज
सकाळी चहा का नाही घेतली,”मी म्हणालो,”अहो,मला चहा नाही आवडत,मला दूध प्यायला😋
खूप आवडतं.”आमू मग बोलल्या,”अरे मग मला सकाळी सांगायचं ना.आपल्याकडे भरपूर दूध
आहे.पाहिजे तेवढं पी तू.आणि हो मला हे अहो जाओ का म्हणतो,मला तू आतापासून आमू च
म्हणायचं.” मी मान हलवून हो बोललो.मग आमू आणि मी टीव्ही बघू लागलो. आमुनीं माझ्या
कपाळाची पप्पी घेतली आणि मला गोंजारू लागल्या.मला त्यामुळे केव्हा झोप लागली कळलच
नाही. मला नंतर जाग आली,”तेव्हा मला कोणाचा तरी बोलण्याचा आवाज आला. मी हळूच डोळे
कीलकीले करून बघितले तर कोणीतरी सुंदर बाई आमू सोबत गप्पा मारत होती.सुदैवाने आमू
ने माझ्या अंगावर बारीक शाल पांघरली होती त्यामुळं त्या बाईला मी नागडा असल्याचे
कळले नाही. त्या दोघींच्या बोलण्यावरून कळलं की,ती बाई आमुंची मैत्रीण होती आणि
त्यांना नाशिक वरून भेटायला आली होती.त्या बोलत असताना,”आमू चे ब्लाऊज पुन्हा ओले
झाले तेव्हा तिच्या मैत्रिणीने विचारल्यावर आमू ने तिच्या मुली बद्दल
सांगितले.तेव्हा तिच्या मैत्रिणीने आमू चे सांत्वन केले आणि म्हणाली,”तू मग आता
दूध कसं काढते. तुला छातीत दुखत नाही का?”.तेव्हा आमू बोलल्या,”अगं, मी दूध बंद
होण्याच्य गोळ्या घेतल्या तर त्यामुळे मला त्रास होऊ लागला म्हणून मे त्या बंद
केल्या.आता ब्रेस्ट पंप ने दूध काढते पण त्यामुळे मला खूप त्रास होतो.माझे निप्पल
खूप दुखतात.तुझे jiju असते तर त्यांनी पिले असते दूध.आता मी काय करू,मला काहीच
समजत नाही.मला दिवसा नाही त्रास होत पण रात्री स्तनात दूध जास्त भरते त्यामुळे मला
रात्री उठून दूध काढायला खूप त्रास होतो.”आता aamu ची मैत्रीण माझ्याकडे बघून
बोलली,”हा लहान मुलगा कोणाचा आहे?”.(मी जरी 8 वित होतो तरी माझी उंची कमी असल्याने
आणीमे बारीक असल्याने मला सर्वजण 5 विचा म्हणजे वय वर्ष 11 मुलगा समजायचे.)तेव्हा
आमू चक्क खोटं बोलल्या की हा माझ्या वहिनी चा मुलगा आहे.”मग आमुची मैत्रीण जे
बोलली ते ऐकून मला खूप आनंद झाला.त्या बोलल्या,”आनंदी,एक बोलू का,अगं यालाच पाज ना
तुझं दूध.”तेव्हा आमू बोलल्या,”अगं तो काही लहान बाळ आहे का आता?.”आमुची मैत्रीण
मग म्हणाली,”अगं त्यात काय एवढं, मला तर खूप जास्त दिवसांपर्यंत दूध येत
होतं,तेव्हा मी doctor कडे न जाता माझ्या मुलाला दूध पाजत होते. मी माझ्या मुलाला
14 वर्ष दूध पाजलं. तु ऐक माझं,याला पाज तुझं दुध.तुला बघ किती चांगलं वाटेल आणि
आराम पण मिळेल.”आमू मग हो म्हणाल्या.मग त्यांची मैत्रीण निघून गेल्या.तेव्हा आमू
माझ्या जवळ आल्या मग त्यांनी हळूच त्याचा एक स्तन ब्लाऊज मधून बाहेर काढला आणि
त्याला माझ्या थोड्या उघड्या तोंडा पुढे दाबला,लगेच एक दुधाची धार निप्पल मधून
उडाली आणि माझ्या तोंडात गेली. मी झोपेचे नाटक करणं ते पिऊन घेतलं. आमू ला यामुळे
खूप आनंद झाला आणि त्यांनी मला प्रेमाने गोंजारले.मग त्या चालल्या गेल्या. मी
संध्याकाळी उठलो तेव्हा आमू मागे भांडे घासत होत्या. मी अजूनही नागडा च होतो,तसाच
मागे गेलो आणि पाणी पिले.तेव्हा आमू मला म्हणाल्या,”उठला का बाळा.चल फ्रेश होऊन
घे.”आता मला आमू कधी दूध पाजते याची उत्कंठा लागली होती. मी आमुला
म्हणालो,”आमू,मला भूक लगलीय”.तेव्हा आमू बोलल्या,”थांब बाळा,मी चहा पाव देते
तुला.”मी आमूला बोललो,”मला चहा नाही आवडत,मला दूध बिस्कीट द्या.”हे ऐकून आमू ना
आनंद झाला आणि त्या बोलल्या,”माझ्या बाळाला दूध आवडतं ना थांब मी देते हा.”तू जा
हॉल मधे मी आणते तिथे.”मी मग हॉल मध्ये गेलो.थोड्या वेळानं मे गुपचूप किचन मध्ये
बघितलं तर आमू त्यांचे एक स्तन बाहेर काढून त्याला दाबून भांड्यात त्यांचे दूध
काढत होत्या.मला खूप आनंद झाला की आता मी आमुचे दूध पिणार.थोड्या वेळाने आमू दूध
बिस्कीट घेऊन आल्या. मी तेव्हा फक्त दूध पिऊ लागली तर आमू म्हणाल्या,”अरे ,
बिस्कीट पण खा ना”मी बोललो,”मी जर आता बिस्कीट खाल्ले तर मला रात्री भूक नाही
लागणार.”मग मी दूध पिऊ लागलो. दुध पिल्यावर मी आमू ला म्हणालो,”किती मस्त होतं हे
दूध,मला खूप आवडले,खूप tasty आहे,मला अजून एक कप द्या ना.”तेव्हा आमुना खूप खूप
आनंद झाला आणि त्या बोलल्या,”बाळा ,आता दूध संपलं तुला रात्री झोपताना देईल हा.चल
आता आपण बाहेर खायला जाऊ.”मी कपडे घातले आणि आमुसोबत गावात बाजाराला गेलो.तिथे
बाजार करून झाल्यावर आमूने मला विचारलं की काय खाणार? मग आम्ही भेळपुरी खाल्ली आणि
घरी आलो.मग आमुणे घरातले सगळे काम आवरले आणि मग आम्ही टीव्ही बघू लागलो.आता
रात्रीचे 8 वाजले होते तेव्हा अचानक light गेली आणि खूप गरम व्हायला लागलं.मी आमू
ना म्हटलो,”खूप गरम होतं आहे.”आमू बोलल्या,”चल बाहेर बसू”मग आम्ही बाहेर
व्हरांड्यात बसलो.बाहेर काळाकुट्ट अंधार पडला होता. आमू बाहेर पलंगावर बसली, मला
जवळ घेतलं आणि मला त्यांच्या मांडीवर डोकं ठेवून झोपवलं.आणि कुरवाळू लागल्या. मी
परत आमूना म्हणालो,”आमू,गरम होत आहे.”आमू हसून म्हणल्या,”बाळा,गरम तर खरंच होतं
आहे ,तू एक काम कर,कपडे काढून घे”. असं बोलून लगेच आमुने मझे कपडे काढले आणि माझी
underwear काढणार तेव्हड्यात मी आमुंना अडवले .मी म्हणालो,”आमू ,मी बाहेर आहे नका
ना काढू.कोणी आले तर मला हसतील.” तेव्हा आमु हसल्या आणि बोलल्या,”अरे किती लाजातो
,आज दिवसभर तर नगा होता तू.कोणी नाही येत इकडे कारण light आता अडीच वाजता
येईल.”असे बोलून आमु नी माझी underwear काढून मला पुन्हा नागडा केलं.आणि त्यांच्या
मांडीवर झोपवलं. मी तसाच नागडा आमु ला बोललो,”मला भूक लागली आहे.”आमु बोलल्या आता
तर घरात जेवायला काहीच नाही.दूध आहे ते पिऊन घे.”असा बोलून आमु kitchen मध्ये
गेल्या आणि एक छोटा कप दूध घेऊन आल्या. मी ते दूध पिले तर मला कळले की हे गाईचे
दुध आहे.मी दूध पित आमु ला बोललो,”आमु,मला सकाळचे दूध पाहिजे ते खूप छान चव लागत
होती,हे नको.”
मग आमू हसल्या व बोलल्या,”मी देते तुला दूध,पण तुला ते प्यावे लागेल हा.नंतर
नाही म्हणायचं नाही.”मी आमू ना बोललो,”द्या ना मला ,मी पिणार नक्की दूध. ग्लास
मध्ये आणा .” आमु हसल्या आणि त्यांनी मला त्यांच्या मांडीवर एका लहान बाळाप्रमाणे
झोपवलं. मी आमू ना बोललो,” आमु ,काय करता आहेत,मला दूध पाहिजे तर झोपवता का
मला”.तेव्हा आमू खूप हसायला लागल्या आणि माझ्या गालाची पप्पी घेत म्हणाल्या,”किती
भोळा आहे बाळा तू,माझ्या राजा, मी तुला तू जे दूध मागितले तेच देत आहे”.असे म्हणत
आमू ने त्यांचे blouse चे हूक उघडले त्यांनी मध्ये ब्रा घातली नव्हती त्यामुळे
त्यांचे दोन्ही स्तन माझ्या चेहर्यापुढे आले. आमू चे गोरे स्तन आणि गुलाबी निप्पल
पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले.मग आमू ने माझ्या डोक्याच्या खाली हात नेऊन मला
सपोर्ट दिला आणि त्यांचा एक स्तन माझ्या तोंडाला लावू लागल्या.मी लगेच तोंड
दुसरीकडे फिरवून आमू ला म्हणालो,”आमू हे काय करता आहेत,मला दूध पाहिजे तुम्ही हे
काय देता आहेत?”आमू मग मला म्हणाल्या,”अरे वेड्या बाळा,तू आधी हे तोंडात तर
घे”.असे बोलून मग आमू ने त्यांचा एक निप्पल माझ्या तोंडात दिला ,मी पण लगेच तिचं
दूध लहान मुलासारखे चोखू लागलो.तिचे दुध खूप जास्त प्रमाणात येत होतं जसा एखादी
पिशवी ला hole पडल्यावर धार येते तशी दुधाची धार माझ्या तोंडात येत होती.मला आता
स्वर्गसुख घेतो आहे असे वाटत होते आणि मला आता कशाचीच लाज राहिली नव्हती. आमु
माझ्या केस मध्ये हात फिरवत होती आणि माझा एक हात तिच्या कमरे वर होता.मी तिचे
निप्पल आणि एरोला पूर्ण तोंडात घेऊन चोखू लागलो. आमु तिचा दुसरा स्तन हातात धरून
दाबत होती तेव्हा त्यामधून थोडे दूध माझ्या पोटावर पडले. आमू मला अंगावर पाजताना
हसत होती आणि मला म्हणली,”पी माझ्या बाळा, तुझंच दूध आहे ते.”डाव्या स्तनातलं दूध
संपलं तेव्हा मी माझे तोंड निप्पल वरून हटवलं तेव्हा आमू हसत म्हणाल्या,”अजून
पाहिजे माझ्या बाळाला दुदू ?🥛 मी लगेच हो बोललो. आमु ने लगेच मला दुसऱ्या बाजूला
फिरवले व तसच मांडीवर उजवा स्तन माझ्या तोंडात दिला.खूप वेळानंतर मग दूध संपल्यावर
मी आमुचा स्तन तोंडातून काढला. आमु ने मला गोंजारत विचारलं,”मग बाळा कसं वाटलं
दूध?पोट भरलं ना?” मी म्हटलो,”खूप मस्त होतं.”तेव्हा आमु बोलल्या,”नुसतं मस्त नसत
हे दुध, तब्येत साठी पण चांगलं पौष्टिक असतं.चल आता झोपू आपण,आणि हो परत दूध
पिण्याची इच्छा झाली तर सांग माझ्या बाळा मला”.मी हो म्हणालो आणि आमुच्या गालाची
पप्पी घेतली.मग आमुने पण माझी पप्पी घेतली.मग मी आणि आमू वरचा बेडरूम मध्ये गेलो
आणि मी आमुच्या जवळ झोपलो तेव्हा आमूनि मला जवळ ओढले आणि त्यांच्या कुशीत डोके
घेऊन झोपवले. मी खूप वर्षांनी असा दुसऱ्या घरी नागडा झोपलो होतो यातच मला आनंद होत
होता.सकाळी मला जाग आली तेव्हा आमू तिथे नव्हत्या. मी रात्री नागडा च झोपलेलो
होतो. तसाच उठलो आणि खाली आलो.आमू ना मी आवाज दिला तर त्यांनी मी मागे आहे असा
सांगितलं.मी मागे घराबाहेर नागडा गेलो तेव्हा आमू बोलल्या,”झाली का झोप बाळा. चल
ब्रश करून घे.”मी आंघोळ घालते तुला. मी मग ब्रश केला आणि बाहेर आंघोळीला बसलो
तेव्हा आमू बादली व साबण घेऊन आल्या.त्या माझी आंघोळ घालणार तेव्हा मी त्यांना
अडवत म्हणालो,”आमू ,तुम्ही जा, मी करतो माझी आंघोळ”. तेव्हा आमू बोलल्या,”अरे थांब
तू,मी चांगली आंघोळ करते तुझी”. मी आमू ना बोललो,”नाही मी करतो माझी आंघोळ,मी काही
लहान नाही आता.”तेव्हा आमू हसून बोलल्या,”तू अजून पण लहानच आहे रे बाळा,बघ तू आता
लहान मुलासारखा नागडा च झोपतो आहे,आणि आता तर तू दूध पण पितो आहे लहान बाळा
सारखं.तू माझं तान्हुलं बाळच आहे.”असे बोलून मग आमू ने माझी आंघोळ केली.मग मी
टॉवेलने अंग पुसले व घरात आलो.तेव्हा आमू म्हणाल्या,”चल बाळा, नाश्ता करून घेऊ
“.मी तसाच नागडा बसून थोडाच नाश्ता केला.तेव्हा आमू बोलली की तुला पोहे नाही आवडतं
का?मी हो बोललो.तेव्हा आमू बोलल्या,”मला सांगायचं ना बाळा तसं.जाऊ दे चल इकडे
माझ्याकडे ये.”मी आमु जवळ जाऊन बसलो. आमू बोलल्या,” चल ,झोप माझ्या गोदमध्ये
माझ्या सोनुल, मी माझ्या बाळाला दूध पाजते आता.”मी आमुच्या मांडीवर झोपलो मग आमूने
तिच्या blouse चे हूक उघडले आणि त्यांचे दोन्ही बॉल मोकळे केली व त्यातला एक माझं
तोंडाजवळ आणला. मी लगेच तो निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागलो.तेव्हा आमू माझ्या
केसांवर हात फिरवत म्हणाली,”आरामात पी हा”. दूध प्यायला सुरू केल्यावर मी सगळं
विसरून गेलो.मला आता कसलाच भान राहिलं नाही.मला फक्त आमुच गोड चवदार दूध पीत
राहायचं होतं.मी खूप हळू हळू निप्पल चोखत दूध पीत होतो.आणि आमू पण मला एका लहान
मुलासारखी वागवत होती. जवळ जवळ अर्धा तास आमू मला दूध पाजत होती.मग मी उठलो आणि
आमुची पप्पी घेतली व त्यांना थँक्यू म्हणालो.तेव्हा आमू म्हणाल्या,” अरे, thank
you काय बोलतो,तू माझं बाळच आहे”.मग मी कपडे घातले आणि बाहेर अंगणात खेळू लागलो.मग
आमुने सगळे काम आवरले आणि स्वयंपाक केला.दुपारी आम्ही j1 केल्यावर हॉल मध्ये
टीव्ही बघू लागलो. मी कॉट वर आमू जवळ झोपलो होतो तेव्हा आमुने लगेच मला जवळ ओढले
आणि त्यांचे blouse चे हूक उघडू न एक स्तन बाहेर काढला व माझ्या तोंडात दिला. मी
लगेच निप्पल चोखू लागलो.तेव्हा मला दूध पिता पिता कधी झोप लागली कळलंच नाही.त्या
दिवशी संध्याकाळी मी उठलो आणी फ्रेश झालो.मग रात्री आम्ही लाईट जायच्या आगोदर j1
केलं आणि मग आमुने सगळं आवरलं.8 ला लाईट गेल्यावर आमू मला म्हणाली,”चल बाळा,आपण
बाहेर अंगणात बसू.”आता आमू आणि मी बाहेर ओट्यावर बसून गप्पा मारू लागलो. आम मला
त्यांचे लहानपणीचे किस्से सांगून हसवत होत्या.मला गरम होत असल्याने मी आता अंगणात
बाहेरच माझे कपडे काढले आणि नागडा होऊन आमू जवळ बसलो.त्या वेळी आमू चे स्तन दुधाने
पूर्ण भरले असल्याने आमु ना छातीत दुखू लागले,तेव्हा आमू मला म्हणाली,”बाळा , चल
दूध पिऊन घे.माझे स्तन दूध जास्त झाल्याने दुखत आहेत.”.मी आमू ना म्हणालो,”आमू
,आता नको ना,माझं आत्ता जेवण झालं आहे त्यामुळे पोट भरलं आहे. मी थोड्या वेळाने
झोपताना दूध पितो.” आमु आणि मी मग 1 तास गप्पा मारल्या आणि मग वर बेडरूम मध्ये
गेलो.तिथे कॉट वर झोपल्यावर आमुने लगेच साडी सोडली आणि blouse पण काढून टाकला.आता
आमू वरून पूर्ण उघड्या होत्या.त्यांचे दोन्ही गोरे स्तन दुधाने भरले असल्याने कडक
झाले होते. आमुने मला जवळ घेतले आणि माझे दोन्ही हात पकडून त्यांच्या स्तनावर
ठेवले आणि मला म्हणाल्या,”बघ बाळा ,तू दूध न पिल्यामुळे किती कडक झाले बघ.चल आता
दूध पी बरं.”मी मग आमु च्या शेजारी झोपलो आणि त्यांचा उजवा स्तन तोंडात घेऊन
निप्पल ला जिभेने ओले केले आणि निप्पल चोखत दूध पिऊ लागलो.तेव्हा आमू माझ्या
नागड्या अंगावरून हात फिरवू लागली.आणि मला म्हणली,”सूरज बाळा,उद्यापासून तू आता
जेवण कमी करायचं व माझं दूध जास्त प्यायच हा.मग बघ कशी तुझी तब्येत सुधारते.”असं
बोलून त्यांनी त्यांचा परकरचा नाडा खोलला आणि परकर खाली करून काढून टाकला. आमू
म्हणल्या,”आज खरंच खूप गरम होतं आहे”आता आमू फक्त पँटी वर होत्या.त्यांनी मला
त्यांचा अजून जवळ ओढले. आंता मी त्यांना पूर्ण चीपकलो होतो.त्या माझ्या नागड्या
अंगाशी खेळू लागल्या आणि सिस्कारी भरत म्हणू लागल्या,”चोख बाळा ,पूर्ण पिऊन टाक
माझं दूध. तुझ्या आमू ला आराम दे.मी एक स्तन पूर्ण रिकामा केला आणि मग दुसरा स्तन
तोंडात घेतला आणि त्याला चोख लागलो. आमू ने माझा हात धरून आता पहिल्या स्तनांवर
नेवून ठेवला आणि त्याला दाबायला सांगितले. मी मग तसाच नागडा त्यांचा उजवा स्तन
दाबू लागलो.त्या मला खूप प्रेमाने कुरुवाळू लागल्या.माझे दोन्ही स्तन मधे दूध पिऊन
संपल्यावर मी माझे तोंड त्यांच्या निप्पल वरून हटवलं.तेव्हा त्या मला
म्हणाल्या,”चावट,माझे दोन्ही स्तन तू चाटून ओले करून टाकलेस”.असे म्हणून आमू
माझ्या चेहऱ्या ची खूप किस घेऊन लागल्या.मग मी झोपून गेलो.नंतर मला जाग आली तेव्हा
सकाळचे 6 वाजले होते आणि मी बघितले तर अर्ध नग्न आमू अजून झोपलेल्या होत्या. मी मग
त्यांचे एक निप्पल माझ्या हाताने धरले आणि थोडे ओढले तर लगेच त्यातून जोरात एक
दुधाची धार माझ्या तोंडावर आली. मी लगेच जिभेने ते चाटून घेतलं आणि पुढे सरकून ते
निप्पल तोंडात घेऊन चोखत दुध प्राशन करू लागलो.आणि ते पिता पिता तसेच तोंडात धरून
झोपून गेलो.थोड्या वेळानं आमु ना जाग आली,तेव्हा त्यांचा लक्षात आले की त्यांचा एक
निप्पल माझ्या तोंडात आहे.मग त्यांनी हळूच त्यांचा निप्पल माझ्या तोंडातून बाहेर
काढला आणि माझ्या गालाची पप्पी घेतली व तशाच अर्ध नग्न खाली निघून गेल्या.मी पण मग
लगेच 10 मिनिटात उठलो आणि खाली आलो तर आमू चक्क तश्याच panty वर घर झाडत
होत्या.असे करतांना त्यांचे दोन्ही स्तन मस्त हलत होते.मी मग त्यांच्य जवळ गेली
आणि त्यांना बिलगलो तर त्या मला प्रेमाने गोंजारत म्हणल्या,”उठला का माझं बाळ.चल
ब्रश कर मी मग माझ्या बाळाला दुदु पाजेल हा.”मी पटकन ब्रश केला आणि दूध पिण्यासाठी
आमुचे स्तन पकडले तर आमुणि मला अडवले आणि बोलल्या,”थांब बाळा एवढ घाई नको करू.”मी
आता मस्त आंघोळ करते मग तू मस्त दूध पिऊन घे.”मग आमू चक्क तश्याच मागे घराबाहेर
गेल्या आणि आंघोळ करू लागल्या.मी पण मग नागडा च बाहेर गेलो.तेव्हा आमू
म्हणाल्या,”ये इकडे,आपण सोबत आंघोळ करू.” मग मी आणि आमू ने सोबत आंघोळ केली.नंतर
मग आमूने साडी घातली.पण मी आंघोळ करून तसाच नागडा किचन मध्ये गेलो.आता आमू किचन
मध्ये आल्या व त्यांनी लगेच नाश्ता तयार केला.मग त्या माझ्याजवळ हॉल मधे नाश्ता
घेऊन आल्या,तेव्हा मी त्यांना रागाने म्हणालो,”जा,मला नाही करायचा नाश्ता,तुम्ही
मला दूध पाजनर होत्या ना?” तेव्हा आमू कान पकडून sorry बोलल्या आणि मग त्यांनी
त्यांचे blouse उघडले आणि त्यांचा एक स्तन धरुन दाबला आणि माझ्या नाश्त्याच्या डिश
मध्ये शिरा केला होता,त्यात त्यांचे दूध टाकू लागल्या.मला ते पाहून तोंडाला पाणी
सुटलं..तेव्हा आमू बोलल्या “,घे माझ्या बाळा,आधी हा माझ्या दुधाचा शिरा खा मग माझे
दूध पी.”मी लगेच डिश हातात घेऊन तो शिरा खाल्ला. एव्हढा चवीष्ट शिरा मी पहिल्यांदा
खाल्ला.मला खूप आनंद झाला म्हणून मी आमू ला बिलगलो आणि त्यांची पप्पी घेतली. मग मी
कपडे घातल आणि थोडं बाहेर फिरायला गेलो.दुपारी परत मग j1 करतांना मी मुद्दाम कमी
जेवलो.दुपारी 1;30 वाजता आमू सगळे आवरून माझ्याजवळ झोपल्या.त्या थकल्या असल्या
कारणाने लगेच गाढ झोपून गेल्या.तेव्हा मला भूक लागली म्हणून मी आमू च्या अंगावरचा
पदर बाजूला केला .आणि मग आमुचे blouse खोलण्यासाठी हात पुढे करून त्यांच्या blouse
चे हूक एक एक करून उघडले.तेव्हा त्यांचे दुधाने पूर्ण भरलेले स्तन मोकळे झाले.आमू
अजून पण झोपेतच होत्या.मला आता थांबलं जात नव्हतं. मी त्यांचा एक स्तन हातात धरून
दाबला तर लगेच त्तून दुधाचे थेंब बाहेर आले. मी मग त्या स्तनाला जीभने चाटू
लागलो,तेव्हा आमुचे दोन्ही निप्पल मस्त कडक झाले त्यामुळे मी अधिकच उत्तेजीत
झालो.मी मग त्यांचा उजवा स्तन तोंडात धरून निप्पल चोखले तर दुधाची मोठी धार येऊ
लागली.मी मस्तपणे निप्पल तोंडाने ओढत दूध पिऊ ला लागलो आणि निप्पल चोखत चोखत च मला
झोप लागली.मग 4:30 ला आमू जाग्या झाल्या तेव्हा त्यांना कळले की त्यांचे blouse
उघडे आहे आणि एक निप्पल अजून पण माझ्या तोंडात आहे.तेव्हा त्यांनी माझ्या
डोक्यावरून मायेन हात फिरवत हळूच माझ्या तोंडातून त्यांचा उजवा स्तन बाहेर काढला.
व blouse परत लाऊन घेतले.संध्याकाळी मला जाग आली तेव्हा आमू आत्यासोबात फोन वर
बोलत होत्या. नंतर आमू नी माझ्याकडे receiver दिला,”तिकडून आत्या नी माझी विचारपूस
केली,आणि मला सांगितलं की त्या आनींत्यांचे सासू सासरे 15 दिवस मुंबई ला
नातेवाईकाकडे थांबणार आहेत.तू तोपर्यंत आमु सोबत रहा. मग मी हो बोललो.थोड्या
वेळानं मी माझ्या घरी फोन केला आणि आई वडिलांबरोबर बोललो.आणि त्यांना सांगितलं की
मी अजून 15 दिवस इथे राहणार आहे.त आई बोलली,”तुला करमतं असेल तर रहा तिथे.”
नंतर रात्री मग मी आणि आमू ने जेवण केलं. मी आज आमु ना सगळं आवरायला मदत केली.
रात्री मग आमू मला बोलल्या,”चल बाळा,कपडे काढून बाथरूम मध्ये टाकून ये.आज आपण
गाच्चीवर झोपू.”लाईट जाण्याच्या 5 मिं. आगोदर मी नागडा झालो आणि आमू वरच्या बेडरूम
च्या टेरेस वर गेलो.तिथे माझ्या नागड्या अंगावर मस्त थंड वाऱ्याची झुळूक लागत होती
आणि मला खूप उत्तेजित करत होती.तिथे आमू ने अंथरूण पांघरूण टाकले व आम्ही दोघं
तिथे झोपलो.मग आम्ही गप्पा मारल्या.तेव्हा मला थोड्या वेळानं झोप येत असल्याचं मी
आमू ना बोललो.आमू मला म्हणाल्या,”थांब बाळा,झोपू नको .आधी माझ्या दोन्ही स्तनांना
दूध पिऊन संपव नाहीतर मला रात्री दुखेल.”असे म्हणत त्यांनी त्यांचा blouse उघडून
शरीरापासून वेगळा केला आणि त्यांचा डावा निप्पल माझ्या तोंडात दिला व
म्हणल्या,”पहले यातून दूध पी.तू आज दुपारी फक्त उजव्या बाजू च दुध पिले ना
त्यामुळे हा बघ किती भरला आहे.”मी मग त्यांचे निप्पल चोखत दुध पिऊ लागलो व त्यांना
विचारले,”आमू,आज दुपारी आणि आता पण दूध खूप चवदार आणि गाढ लागत आहे. आधी नव्हते
एव्हढे गाढ.”तेव्हा आमू मला प्रेमाने गोंजारत म्हणल्या,”माझ्या या लहान बाळाला
जास्त दूध मिळावं म्हणून मी दूध वाढीसाठी आणि दूध घट्ट होण्यासाठी शतावरी आणि
आयुर्वेदिक गोळ्या घेतल्या आहेत.आता मी tual रोज माझं दूध जास्त पाजेल,तू जेवण कमी
करायचं हा उद्यापासून.आणि हो उद्यापासून मी तु माझ्या लहान बाळाप्रमाणे राहायचं”मी
त्यांना हो म्हणलो आणि त्यांचे दूध पिऊ लागलो.मी पहिल्यांदा असे मोकळ्या टेरेस वर
नागडा झोपून दुध पीत होतो त्यामुळे खूप excited झालो होतो. आमू मला प्रेमाने
गोंजारत होत्या.मी मग पहिला स्तन संपवलं आणि लगेच दुसरा स्तन तोंडात धरून निप्पल
चोखत दूध पिऊ लागलो.आणि दूध पिता पिताच तसाच झोपून गेलो.मला आता निप्पल तोंडात
घेतल्याशिवाय झोपच लागत नव्हती.मला आता त्याचीच सवय झाली होती.सकाळी मला 5 लाच जाग
आली तेव्हा आमू तश्याच अर्ध्या नागड्या झोपल्या होत्या.मी परत आमुजवळ सरकलो आणि
त्यांचा एक निप्पल तोंडात धरून झोपून गेलो.मला परत झोप लागली.मी नंतर जागा झालो
तेव्हा आमू शेजारी नव्हत्या.सकाळचे 7 वाजले होते आणि सूर्याची कोमल प्रकाश माझ्या
नागड्या अंगावर पडत होता.मी मग अंथरूण आवरले आणि तसाच नागडा टेरेस वरून आजूबाजूला
बघितलं.काय छान हिरवळ होती. मी खाली आल्यावर ब्रश केला. आमूंची आंघोळ झाली
होती.त्यांनी मला बघितलं आणि बोलल्या,”चल बाळा,ये इकडे मी आंघोळ घालते तुला.”मी
लगेच मागे घराबाहेर नागडा गेलो.त्यां मला आंघोळ घालू लागल्या आणि म्हणाल्या,”आता
रोज मीच माझ्या दूध पिणाऱ्या बाळाला आंघोळ घालणार.” आंघोळ करून झाल्यावर मी घरात
गेलो आणि आमू kitchen मध्ये नाश्ता करू लागल्या.मे मग कपडे घातले आणि आमू जवळ
kitchen मध्ये आलो आणि आमु ना बिलगलो.तेव्हा त्यांनी मला बघितलं आणि बोलल्या,”हे
काय ,तू कपडे का घातले.मी तुला काय बोलली रात्री की तू आता लहान बाळा सारखं
राहायचं ना.मग तू कपडे का घातले.”असे बोलून त्यांनी माझे कपडे काढून मला नागडा
केलं आणि बोलल्या,”आता तू इथे असे पर्यंत असाच लहान मुलासारखे नंगा राहायचं जेव्हा
आपण बाहेर जाऊ तेव्हाच कपडे घालायचे.मी मग मान हलवत हो म्हणलो.नंतर मग त्यांनी
नाश्ता केला आणि मला जवळ बोलावून त्यांच्या मांडीवर लहान बाळा सारखं झोपवले,आणि
मला म्हणाल्या,”आता माझा बाळा, दुद्दू पिणार हा.” लगेच त्यांनी ब्लाऊज खोलले व
त्यांचं एक निप्पल माझ्या तोंडात दिला.मी मस्तपणे निप्पल चोखत चोखत दूध पिऊ
लागलो.मग दूध पिऊन झाल्यावर त्या मला म्हणाल्या,”तू टीव्ही बघ मी कपडे धुवून मग
जेवण बनवते.”मग मी हॉल मध्ये टीव्ही बघू लागलो.नंतर 12 वाजता आम्ही जेवण केलं
तेव्हा आमू मला बोलल्या ,”तू फक्त दिड चपाती भाजी खा कारण तुला नंतर माझं दूध पण
पहायचं आहे मला.”मग दुपारी 1:30 ला परत आमू माझ्याजवळ येऊन झोपल्या आणि त्यांनी
blouse उघडले व मला जवळ ओढून माझ्या तोंडात निप्पल दिलं.मी मग परत दूध पिले आणि
झोपून गेलो. त्या दिवसाासून मग रोज आमू मला सकाळी नाश्त्याला, दुपारी 1:39 ला आणि
रात्री लाईट गेल्यावर झोपताना दूध पाजू लागल्या.मी चक्क पंधरा दिवस एकही कपडा न
घालता नागडा राहिलो.माझी नागडी राहण्याची इच्छा आमू आण्टी ने पूर्ण केली आणि त्या
बरोबर मला त्यांचे गोड व गाढ दूध पण पाजले. मग आत्या पंधरा दिवसात परत
आल्या.,”त्या रात्री मग मी आणि आमू वर बेडरूम मध्ये झोपायला गेलो तेव्हा आमूने मला
लास्ट टाईम नागडा केलं आणि त्या पण फक्त निकर वर राहिल्या. त्या रात्री आमू आणि मी
दोघांनी एकमेकांच्या खूप पप्पी घेतल्या.मला थोडे रडायला आले तेव्हा आमू पण थोड्या
रडल्या.मग त्यांनी शेवटचा टाईम मला त्यांचे निप्पल दिले. मी त्यांचे दोन्ही स्तन
खूप वेळ चोखले .त्यातले दूध संपलं तरी मी त्यांना चोखत राहिलो.आमू मला
म्हणाल्या,”मला तुझी खुप आठवण येईल बाळा.तू मला येत जा भेटायला हा”.मग मी तसाच
नागडा निप्पल चोखत झोपलो.सकाळी मग आत्या ने मला उठवलं तेव्हा मी underwear घालून
झोपलेलो होतो,म्हणजेच आमू ने मला रात्री underwear घातली होती.मग मी उठलो,आणि
तेव्हा मग आमू नी मला आंघोळ घातली. आणि मग दुपारी त्यांच्या गावातली एक कार माझ्या
गावी जात होती तेव्हा त्यात मला बसवून दिले. आमूणी मग मला कपडे घेण्यासाठी चक्क
तीन हजार रुपये दिले.आणि माझ्या गालाची पप्पी घेतली.मग त्या कार मधील नवरा बायको
यांनी मला सटाण्याला माझ्या घरी सोडले.मला घरी आल्यावर आमुची खूप आठवण आली.मी मग
नेहमी आमू सोबत फोन वर बोलत असे.नंतर मग आमू आणि त्यांचे मिस्टर दोघे दुबईला
राहायला गेले ते कायमचे.मला आज पण त्या दिवसात नागडं राहायची आणि दूध पिण्याची
आठवण येते.

error: Content is protected !!